Organska in mineralna gnojila sta dve vrsti hranil, ki se uporabljata za gojenje različnih vrst rastlin.

Glavna razlika je v načinu proizvodnje. Mineralna gnojila se proizvajajo industrijsko s kemičnimi postopki ali ekstrakcijami, organska gnojila pa se pridobivajo po naravnih postopkih z uporabo živih organizmov.

V naravnem okolju se zaradi delovanja različnih naravnih ciklov živali in mikroorganizmov, kot so bakterije, glive in kvasovke, makro in mikro hranila sintetizirajo na povsem »organski« način. 

Rastline danes poleg ustrezne pridelave in nege potrebujejo tudi dodatna hranila za izboljšanje donosa in odpornosti, široka paleta različnih vrst gnojil in načini njihove pridelave pa pogosto sprožajo polemike in vprašanja.

Kaj je gnojilo? Gnojilo je material v tekočem ali trdnem stanju, katerega osnovni namen je priskrbeti hranila rastlinam. V industriji gnojil je NPK najbolj uporabljena terminologija. NPK označuje dušik (N), fosfor (P) in kalij (K). To so osnovne hranilne snovi, ki imajo poseben namen med razvojem rastline. Na primer, nastanek klorofila, korenin in končnega pridelka. Skupaj te osnovne hranilne snovi omogočajo rastlini pravilno rast in cvetenje.

V nadaljevanju bomo razložili glavne razlike in vam poglobljeno predstavili dve vrsti gnojil – organska in mineralna.

Organska in mineralna gnojila: osnovne razlike

Organska ali mineralna gnojila


Organska in mineralna gnojila se najbolj razlikujejo po načinu pridelave, njihov namen pa je enak – obogatitev prsti s koristnimi hranili. 

Mineralna oziroma kemična gnojila niso v celoti sestavljena iz naravnih elementov, ker nekaterih ni mogoče najti v naravnem okolju, ampak so izključno kemično sintetizirana ali pridobljena iz mineralnih usedlin (kamnin) in zraka, medtem ko so organska gnojila rastlinskega ali živalskega izvora, na primer iztrebki krav ali netopirjev (gvano).

Obstajajo prednosti in slabosti uporabe ter določen čas in potreba po uporabi obeh vrst gnojil.

Pravilna uporaba bodisi mineralnih bodisi organskih hranil zagotavlja večjo odpornost rastlin na bolezni in večje pridelke.

Makrohranila morajo biti v popolnem razmerju elementov NPK, odvisno od potreb rastline ali faze rasti:

 • dušik (nitrogen)
 • fosfor (phosphorus)
 • kalij (potassium)

Organska gnojila

Ponudba organskih gnojil na zalogi

100+ organskih gnojil na zalogi. Za nakup organskih gnojil kliknite tukaj


Organsko gnojilo vsebuje samo naravne (organske) elemente, stranske proizvode živih organizmov, kot so žuželke, črvi, bakterije in plesni, pa tudi naravni ogljik, ki je izredno pomemben za zdravje prsti in ga v mineralnih gnojilih ni mogoče najti. Hranila se v organskih gnojilih sproščajo počasi.

Mikroorganizmi so tisti, ki »aktivirajo« prst in s pomočjo organskih gnojil naravno sintetizirajo določena hranila, da jih lahko rastline kasneje absorbirajo skozi korenine.

Hlevski gnoj se skupaj s kompostom že stoletja uporablja v kmetijstvu kot ena najbolj znanih vrst organskega hranila s počasnim sproščanjem in se je izkazal za dosledno in zelo varčno rešitev za prehrano rastlin, saj ga lahko pridelujemo doma.

Pri gojenju kanabisa so zelo priljubljena organska gnojila netopirjev gvano, ekstrakt alg in zemlja z deževniki.

Težava zgoraj naštetih organskih gnojil je ta, da se le majhen del hranil veže neposredno na korenine, kar preprečuje natančno doziranje in »nujno« absorpcijo. Če rastline na primer potrebujejo več dušika, bi z uporabo organskih gnojil, kot sta netopirjev gvano ali kompost, dodali 4- do 5-krat več fosforja, kot je potrebno, kar lahko povzroči dodatne težave pri gojenju. 

Vir: Rastlinski in živalski izvor

Prednosti organskih gnojil:

 • Rastlina postane odporna na bakterije, viruse in različne bolezni.
 • Okrepi in obnavlja prst ter mikroorganizme.
 • Boljši okus in vonj plodov.
 • Manjša koncentracija hranil, kar zmanjšuje možnosti »prekomernega gnojenja«.
 • Ni treba meriti pH-vrednosti.

Slabosti organskih gnojil: 

 • Vonj, ki običajno ni prijeten, če ga uporabljate v bližini prostora, v katerem prebivate.
 • Nezmožnost natančnega doziranja.
 • Počasnejše sproščanja hranil – rastlina lahko neposredno absorbira hranila iz mineralnih gnojil, medtem ko mora biti pri organskih gnojilih najprej prisotna sinteza hranil iz živih organizmov, kar upočasni absorpcijo.
 • Cena.

Mineralna gnojila

Ponudba mineralnih gnojil na zalogi

300+ mineralnih gnojil na zalogi. Za nakup mineralnih gnojil kliknite tukaj


Mineralna gnojila v glavnem nastanejo s sintezo s pomočjo različnih kemičnih postopkov ali z ekstrakcijo iz zraka ali kamninnaravnih nahajališč soli, najpogosteje pa se prodajajo v obliki hranilne raztopine ali majhnih zrnc.

Pri uporabi mineralnih gnojil so hranila neposredno dostopna rastlinam, elementov pa ni treba pretvarjati v hranila kot v primeru uporabe organskih gnojil.

Hranilna vrednost (koncentracija) je veliko večja kot pri organskih gnojilih, odmerek pa je mogoče popolnoma prilagoditi, tako da ima rastlina na voljo najboljše razmerje hranilnih snovi.

Mineralna gnojila vsebujejo izredno visok odstotek hranil, ki vplivajo na donos, zdravje in rast rastline, vendar nenehna uporaba mineralnih gnojil zmanjšuje kakovost prsti in zlahka vodi do pomanjkanja hranil oziroma prekomernega gnojenja.

Z ekološkim gojenjem in uporabo organskih gnojil se zemlja »obogati« z naravnimi procesi in delovanjem različnih organizmov, postane bolj rahla in omogoča prodiranje vode. Zaradi hitrosti današnjega obsežnega gojenja s pogosto zelo slabo kakovostjo prsti so mineralna gnojila idealen dodatek za rastline.

So odlična izbira v primeru nepredvidljivih naravnih pojavov, kot je suša. Makrohranila, kot je kalij, se lahko neposredno in zelo hitro absorbirajo v korenine in v kombinaciji s suho biomaso zmanjšajo stres, ki je posledica pomanjkanja vlage.

Vir: kemična sinteza ali ekstrakcija – nastane kot produkt kemijske reakcije ali ekstrakcije iz mineralov (kamnin).

Prednosti mineralnih gnojil: 

 • Neposredna absorpcija brez posrednikov (predelovalcev živega organizma)
 • So cenejša od organskih gnojil

Slabosti mineralnih gnojil: 

 • Ne obogatijo prsti, ampak neposredno hranijo rastlino glede na njene potrebe.
 • Brez natančnega načrta prehranjevanja rastlin lahko visoke koncentracije makrohranil z nepravilnim mešanjem gnojil poškodujejo korenine in samo rastlino. 

Kaj uporabiti: organsko ali mineralno gnojilo?

Organska in mineralna gnojila uporabimo glede na potrebe gojenja, uporabljamo pa jih lahko tudi skupaj v obliki organo-mineralnih gnojil, saj organska gnojila vplivajo na kakovost, strukturo in rahlost prsti, mineralna gnojila pa so odlična rešitev za hiter vnos nekaterih hranil.

Za kakovostno gojenje uporabite dodatna hranila in bodite pozorni na signale, ki vam jih pošiljajo rastline; pri konoplji je to običajno barva na listih, ki kaže na pomanjkanje ali presežek nekaterih makro ali mikro hranil.

Neupoštevanje takih znakov lahko povzroči poslabšanje pridelka, kakovosti plodov, izredne bolezni in celo sušenje rastline.

Priporočamo povezane članke: